PROIECTE

scoala_frasin

Programe

Programul de Granturi pentru dezvoltare scolara
Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat la 15 februarie 2007 Programul de Granturi pentru Dezvoltare Scolara, finantat de la bugetul de stat. Acest program se adreseaza unitatilor din învatamântul preunuversitar si îsi propune îmbunatatirea calitatii educatiei prin pregatirea continua a cadrelor didactice, dotarea cu materiale didactice si mijloace din domeniul Tehnologiei Informatiei si Comunicarii, prin activitati extracurriculare si prin dezvoltarea de servicii educationale (consiliere scolara, consiliere pentru orientare profesionala, etc.). Sprijinul financiar (maxim 15000 euro pentru fiecare scoala) s-a acordat pe baza unei competitii de proiecte la nivel national. Din cele 2419 proiecte, au fost selectionate pentru finantare 583 de proiecte.
Scoala Generala cu clasele I-VIII Frasin a participat la competitie cu proiectul "Educatia dinamica într-o lume în schimbare"care a obtinut un punctaj de 85,67 de puncte si o finantare în valoare de 29000 RON.
Scurta prezentare a proiectului " Educatia dinamica într-o lume in schimbare"
Obiectivul general al proiectului:
Valorificarea potentialului elevilor, cadrelor didactice si al parintilor prin activitati extracurriculare
Echipa de proiect:
- prof. Ciornei Simona- manager de proiect
-prof . Zbranca Daniela
- prof. Holban-Ruxandari Maria - director
- prof. Popa Loredana - director adjunct
- ing. Gingolia Dan- primar
- Botezat Cristina - contabil
Grupul tinta:
Elevi, cadre didactice, parinti si reprezentanti ai comunitatii locale.
1. Parteneri:
Primaria Orasului Frasin
Perioada de derulare a proiectului: 18 iunie 2007 - 15 decembrie 2007

Activitati:
1. Realizarea site-ului Scolii cu clasele I-VIII Frasin;
2. Editarea revistei scolii si promovarea evenimentelor din scoala;
3. Consiliere si orientare scolara;

4. Participarea tuturor claselor la un concurs de proiecte cross-curriculare.

Bugetul total al proiectului: 30300 RON din care 29000 RON - grant acordat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
1300 RON - contributii ale partenerilor de proiect
Bugetul va fi utilizat pentru:
- achizitii de bunuri: 5 calculatoare, licente, soft educational,video proiector + ecran proiectie, camera foto digitala, multifunctionala, accesorii de birotica, etc.
- amenajari: sala unde va fi editata revista scolii, cabinetul de consiliere si orientare scolara