DESPRE NOI

scoala_frasin

Colectivul managerial

Director: HOLBAN – RUXANDARI MARIA

Consilier educativ: Tanu Mircea

Colectivul didactic al Scolii Generale cu clasele I-VIII Frasin poate fi apreciat atât prin buna pregatire pedagogica, metodica si stiintifica cât si prin înaltele calitati morale. Fiind un colectiv omogen si nu foarte numeros, fiecare cadru didactic se implica activ în actul educational, sustinând participarea parintilor si a comunitatii la desavârsirea educatiei elevilor.

Rezultatele obtinute în buna pregatire a elevilor, participarea si obtinerea de performante la concursurile si olimpiadele scolare au înscris numele scolii noastre în rândul unitatilor de învatamânt reprezentative din judetul Suceava. În cei 85 de ani de activitate, scoala a dat absolventi bine pregatiti care au urmat licee si facultati de prestigiu, devenind apoi oameni de marca ai societatii românesti: medici, ecumenici, profesori, ingineri, etc.

Colectivul de cadre didactice

Educatori:

Popescu Maria

Ciubotaru Ioana

Silochi Rodica

Învatatori:

Înv. Bilan Maria

Înv. Ilciuc Adriana

Înv. Jisca Maria

Înv. Ciubotariu Vasile

Înv. Gemanari Maria

Înv. Simionescu Ancuta

Înv. Drelciuc Doina

Profesori:

Prof. Popa Loredana: limba si literatura româna

Prof. Coarda Viorica : limba si literatura româna

Prof. Holban-Ruxandari Maria : matematica

Prof. Ruxandari Vasile: matematica

Prof. Piticar Anca: matematica

Prof. Butincu Severian: istorie, religie

Prof. Netea Ion: geografie

Prof. Netea Stela: desen si educatie muzicala

Prof. Tanu Mircea : fizica si chimie

Prof. Gemanar Monica: biologie

Prof. Ciornei Simona: limba engleza si limba franceza

Prof. Porfir-Bosca Cristina: limba franceza

Prof. Ciubotaru Ovidiu : educatie muzicala

Prof. Musina George : educatie fizica

Prof. Hauca Vasile : tehnologie

Prof. Pr. Florescu Florin : religie

Personal didactic auxiliar:

Secretar: Gemanaru Aglaia

Contabil: Botezat Cristina

Bibliotecar: Venin Viorica

Personal nedidactic:

Drelciuc Aneta

Sorohan Daniela

Hofbauer Maria